Kuokka & Kosla Paasikivi Oy

 

RUOPPAUSLUPA 

Lainaus ymparisto.fi -sivustolta

Ilmoitus vesirakennustyöstä

Rannan kunnostustyön, kuten esimerkiksi alle 500 mruoppauksen tai vesikasvien niiton, aloittamisesta ja suorittamistavasta
on ilmoitettava ennalta vesilain 2 luvun 15 §: n perusteella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.
Ilmoitus on tehtävä vähintään kuukautta ennen työn aloittamista ja siihen on liitettävä selvitys työn suoritustavasta.
Ilmoitusta ei tarvitse tehdä mikäli toimenpide on merkitykseltään vähäinen.

 llmoitus vesirakennustyöstä -lomake.pdf (241 kt)